Categorieen Menu
0
Categorie├źn
Zoeken
Winkelmandje
 

Kennisbank

De nieuwste inzichten en ideeën voor goed schrijfonderwijs

Waarom is het belangrijk dat ieder kind goed leren schrijven?

Waarom is het belangrijk dat ieder kind goed leren schrijven?

Tjipcast uitzending 19 juni 2023

De kwaliteit van het handschrift bij kinderen neemt al jaren af.

Een recente landelijke schrijfoefening liet zien dat de helft van de leerlingen geen goed handschrift heeft. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, zoals de opkomende digitalisering (we typen meer en schrijven minder), de corona tijd (alles ging online) en de vaak gebrekkige aandacht voor handschriftonderwijs op de opleidingen. In zijn algemeenheid is er minder aandacht voor schrijven als het gaat om instructie en oefening. Dat start al vanaf jonge leeftijd (kleuterklas).

Een zorgelijke ontwikkeling, want goed leren schrijven gaat niet vanzelf. Er zijn duidelijke ‘regels’ die ingeoefend dienen te worden. Dit vraagt veel expertise van de leerkracht. Kinderen soepel en leesbaar leren schrijven is een intensief vak, wat op school geleerd moet worden. Het ontwikkelen van een handschrift is bovendien belangrijk richting de overstap naar de middelbare school. Schrijven is een belangrijke manier om informatie te onthouden en te verwerken.

In deze Tjipcast praat Tjip de Jong over het belang van goed leren schrijven met Gerda Broekstra. Gerda is kinderergotherapeut en is gespecialiseerd in handschrift- en schrijfonderwijs. Ze is onder andere ontwikkelaar van de methodieken Aan Boord en Steeds beter schrijven.

Aan de hand van tal van voorbeelden uit de praktijk gaan ze in gesprek over het belang van goed leren schrijven, vanaf het belang van oefening in de kleuterklas, hoe de doorlopende leerlijn eruit ziet tot en met groep 8. Tevens aandacht voor de meest gemaakte schrijffouten en wat geschikte materialen zijn (papier, schrift, pen, potlood, maar ook houding aan tafel).