Categorieen Menu
0
Categorieën
Zoeken
Winkelmandje
 

Schrijfmethode Aan Boord

Samen sterk voor goed schrijfonderwijs.

Waarom? Omdat schrijven onmisbaar is om goed te kunnen leren.

Schrijven is een zeer babcelangrijk hulpmiddel bij het leren onthouden. Door te schrijven denk je goed na over wat belangrijk is. Schrijven helpt bij het leren concentreren, leren onthouden, leren samenvatten en het leren organiseren van schooltaken. Goed schrijfonderwijs start met onze unieke schrijfmethode Aan Boord. Deze methode biedt de juiste koers, om elke leerling leesbaar te leren schrijven.

De leerling leert met Aan Boord in zijn eigen tempo en met de juiste ondersteuning van schrijflijnen te schrijven. Als leerkracht bied jij de kaders en structuur om het handschrift van de leerling goed te automatiseren. Niet alleen tijdens de schrijfles, maar op elk moment dat er geschreven wordt. 

Wil je weten hoe wij dit doen? Bekijk onze introductiefilm.

Aan Boord in beeld

Een interactieve kaart waarin alle groepen aan bod komen.

Bekijk de Aan Boord Routekaart


Alle kenmerken van Aan Boord kort op rij:

 1. Romp-, stok- of lusletter
  De leerling leert de juiste naam van elke letter met het voorbeeld van de boot. Het kind kan hiermee elke letter juist leren schrijven binnen de tekening van de boot.
 2. Juiste richting van de letter
  De juiste richting van het schrijven wordt aangegeven met pijlen en stippen in de letter, welke het startpunt, keerpunt en eindpunt aangeven.
 3. Aanleren van een functionele schrijfletter
  De letters van Aan Boord zijn praktische en functionele, maar ook uniforme schrijfletters. Zo gaan alle lussen dezelfde kant op en zijn de stokken en de lussen even lang. Hierdoor wordt letterverwarring voorkomen.
 4. Op een praktische manier leren verbindingen maken tussen letters
  De leerling leert heel bewust het begin en eindpunt van een letter, om vervolgens de verbindingen tussen letters te leren. Een verbinding is de lijn tussen het eindpunt van de ene letter naar het startpunt van de volgende letter.
 5. Aan Boord kan naast elke leesmethode worden aangeboden
  Met de methode bouwt de leerling letterkennis op en leert alle letters en de positie in het alfabet kennen, van a tot en met z.
 6. De leerling leert een juiste pengreep en zithouding
  Dit komt tot stand door de vormgeving van het oefenschrift
 7. Aan Boord geeft duidelijke instructiesLetteroefenschrift aan elkaar
  Deze zijn door alle betrokkenen toe te passen, de leerkracht en leerling, maar ook de ouders. Hierdoor zit iedereen op één lijn in het geven van instructie
 8. De leerling kan eindeloos oefenen en herhalen
  De leerling oefent het juist leren schrijven van de letters door middel van het Scrapboard A5, een onmisbare ondersteuning bij deze methode. Dit unieke wisbord, is meer dan een overtrekblaadje en geeft kinderen de 'drive' zichzelf te verbeteren door te herhalen zo vaak de leerling maar wil. Aanvullend is er nog een extra oefenschrift verkrijgbaar voor het aanleren van de tweetekenklanken
 9. Hoofdletters
  Als de leerling eenmaal de kleine letters en de cijfers goed onder de knie heeft, kan de volgende stap gezet worden, het aanleren van de hoofdletters. De methode Aan Boord hanteert één type hoofdletter, voor zowel het blokschrift als het verbonden schrift, waardoor deze klassikaal kan worden aangeleerd. Zo is er een mogelijkheid om voor elke leerling een individuele keuze te maken in blok- of verbonden schrift met één uniforme hoofdletter. 
 10. Veel extra materiaal voor een continu beeld van de juiste lettervorm.Verzameling van producten
  Er is binnen de methode Aan Boord veel extra ondersteunend zoals losse letterkaarten, letterposters, ringbandpapier en stickervellen om de leerling zo veel mogelijk de juiste liniatuur aan te bieden bij al zijn schrijfopdrachten. Hierdoor heeft de leerling continu de juiste lettervorm voor ogen en wordt het schrijven goed geautomatiseerd.

Bekijk compleet pakket Aan Boord

Tien Gouden Schrijfregels

Door leerlingen bewust te maken dat aan schrijven 'regels' vast zitten (net als taal- en spellingsregels) krijgen leerlingen zelf ook controle over hun eigen handschrift. Onze Tien Gouden Regels zijn zeer praktisch opgesteld en leuk op rijm gezet door Ron Schröder en Marianne Busser. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen deze regels leren en gaandeweg integreren deze regels zich schoolbreed t/m groep 8. Ze kunnen ook aangepast worden op de individuele (motorische)ontwikkelingsfase van een leerling. Kennis, uitleg en het toepassen van de Tien Gouden Schrijfregels wordt gegeven in onze cursussen en onze handleiding.

Lees meer

Ook volop aandacht voor cijfers schrijven

Dit wordt voorkomen als leerlingen cijfers leren schrijven met de Schrijfmethode Aan Boord . Onze schrijfmethode biedt volop ruimte om cijfers goed te automatiseren door structuur en uitdagende herhalingen. Kinderen leren hierbij direct dat ze één cijfer in één hokje plaatsen. Zo ontstaat een stevig basis voor het gaan leren schrijven van grotere getallen (HTE-notatie) en leren ze met deze aanpak steeds beter rekenen in onze vervolgaanpak met de Steeds Beter Rekenen Werkschriften.

Cijfers schrijven in beeld

Ervaringen scholen

De scholen, die met de  de schrijfmethode Aan Boord werken, zijn enthousiast over het intergreren Lesgeven in de klashet vak 'schrijven' in alle andere vakken. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. Door leerlingen continu in de juiste liniatuur te laten schrijven wordt het automatiseringsproces van het juist schrijven van de letters goed ondersteunt. Dit met goede resultaten tot gevolg voor hun leerlingen! De manier van aanbieden van de schrijfletters en de regelmatige herhaling hiervan heeft bewezen dat het de kinderen houvast geeft om een goed en leesbaar handschrift te ontwikkelen.

Goed leren schrijven vereist goed schrijfmateriaal, zoals mooie sterke potloden en pennen die niet vlekken.

Ook op dit vlak ondersteunt De Schrijfvriend met kennis en kwaliteit!

Jumbo Grip potloden

Cursussen

De schrijfmethode Aan Boord biedt veel ruimte voor (extra) individuele begeleiding en eigen invulling van de schrijflessen. Voor goed leren schrijven heb je eigenlijk niet veel nodig: duidelijk instructies en kaders voor de leerling hoe de letter geschreven moet worden, een goed voorbeeld van de letter, schrijfschriften met de juiste liniatuur, veel herhalings- en oefenmomenten en fijn schrijfmateriaal.

Deze aanpak en de juiste materialen zitten allemaal in de schrijfmethode Aan Boord, maar wat nog belangrijker is…hoe meer jij begrijpt en snapt van de ontwikkeling van het schrijfvaardig worden, hoe beter jij Logo de schrijfvriend bootweet hoe je elke leerling goed kan begeleiden tot een leesbaar handschrift.

Daarom bestaat onze handleiding niet uit een aantal dikke mappen, maar uit een inspirerende cursus. Samen met het hele team de juiste koers varen voor goed schrijfonderwijs. Bekijk onze cursussen en scholingsmogelijkheden en schrijf je in.

Welkom Aan Boord!

PROEFPAKKET aanvragen

Cursussen & Workshops