Categorieen Menu
0
Categorieën
Zoeken
Winkelmandje
 

Blokletters leren schrijven

Leer de juiste startpositie van elke blokletter

Aan Boord leert jouw leerlingen op een praktische en functionele manier blokletters schrijven. Bij het leren moet er volop aandacht zijn voor het aanleren van het start- en eindpunt van elke letter. Wanneer dit niet goed wordt geleerd, zullen leerlingen problemen krijgen met de spatiëring tussen letters en woorden. 

#/pagina
 
Afdrukken

Hoe start je met blokletters?

In het leren schrijven van blokletters zitten veel uitdagingen. De juiste startpositie van elke letter is van essentieel belang. Deze moet goed geleerd en geautomatiseerd worden, om te voorkomen dat woorden en zinnen een 'brei' worden doordat spatiëring wegvalt. Het toepassen van de juiste spatiëring heeft alles te maken het met goed aanleren van de juiste startpositie van de blokletter. Ook aandacht voor de juiste grafische lettervormgeving moet benadrukt worden: denk aan diagonale lijnen in letters, die de leerlingen moeten leren maken  in bijvoorbeeld in de v en w. Wordt het verschil tussen diagonale scherpe lijnen en lijnen recht naar beneden niet goed aangeleerd, dan kan letterverwarring ontstaan tussen bijvoorbeeld de letter v en de letter u. Ook letters in het blokschrift die elkaars spiegelbeeld zijn (bijvoorbeeld b en d) vragen extra aandacht. 

Blokletters schrijven een bijdrage aan leesvaardigheid

Leren schrijven is gerelateerd aan de cognitieve ontwikkeling. Blokschrift komt qua vorm meer overeen met de leesletters. Het leren van blokschrift lijkt daarom bij te dragen aan de ontwikkeling van de leesvaardigheid en leren lezen.

Valt er een leerling buiten de boot bij het door de school gekozen lettertype? Door de zeer nauwe afstemming en instructie van leren schrijven van schrijfletters en blokletters met de methode Aan Boord kunnen beiden lettertypen zonder veel extra aanpassingen, naast elkaar gebruiken binnen één groep. Dat is ideaal: zo blijft elke leerling 'Aan Boord'.