Categorieen Menu
0
Categorieën
Zoeken
Winkelmandje
 

Schrijftips

Direct aan de slag met onze kennis

Schrijven zonder pendruk

Schrijven zonder pendruk

Zorgvuldig van potlood naar pen

Wat is het juiste moment om met pen te gaan schrijven?

Wanneer er klachten zijn over een kapotte punt van een pen heeft dit vaak te maken met een te harde pendruk, waarmee de leerling schrijft. Ook inktvlekken en 'inktdotten' in het schrijven duiden er vaak op dat de leerling met te veel druk schrijft. Grote kans dat de leerling te vroeg gestart is met het schrijven met pen met een te krampachtige pengreep.

Tekst: Gerda Broekstra

Kleuters heerlijk laten kleuren

Zelfklevende kleurplatenBegin vroeg met aandacht voor de juiste (potlood)druk tijdens het kleuren. Belangrijk is het hierbij dat kleurpotloden makkelijk kleur afgeven en scherpe punten hebben. Kwaliteit van goed kleurmateriaal is van essentiëel belang, omdat op deze materialen niet hard geduwd hoeft te worden om mooie kleuren te krijgen. Zo kan bewust gewerkt worden aan het aanleren van de juiste pengreep. Dit zal direct positief doorwerken in het later gaan leren schrijven met een juiste pendruk.

Wees je ervan bewust dat kleuters tijdens het kleuren met stompe potloden, altijd te hard duwen op de potloden en een verkeerde pengreep aanleren! Tijdens kleuren met stompe potloden wordt het potlood ook nogeens veel te rechtop gehouden. Wanneer kleuters deze verkeerde potloodgreep automatiseren, zal dit het leren schrijven in groep 3 nadelig beïnvloeden.

Foute pengreep

Naast het belang van kleuren met goede potloden in groep 1 en 2 zijn er nog zoveel andere kleutervaardigheden, die positief bijdragen aan stimuleren van een goede pengreep. Deze kleutervaardigheden goed aanbieden zorgt voor goede start van het schrijfonderwijs. Ben je benieuwd hoe? En hoe het kleuteronderwijs goed aansluit bij het leren schrijven? Bekijk ons cursusaanbod en laat je verassen door onze unieke aanpak, waarbij kennis direct gekoppeld wordt aan de allerdaagse praktijk van het schrijfonderwijs. Cursus op maat op lokatie kan ook.

Schneider Base Senso Rollerpen

Tijdens de start van schrijfonderwijs in groep 3 moet bewust aandacht besteed worden aan het leren schrijven met de juiste pendruk. De Schneider Rollerpen Base Senso is hiervoor bij uitstek de ideale pen. Deze rollerpen kan in groep 3 meteen ingezet worden tijdens schrijflessen. Het zinvol om bijvoorbeeld 5 stuks van de rollerpen Base Senso aan te schaffen voor de hele groep. De pen wordt dus niet eigendom van de leerling, maar is ‘lesmateriaal’ wat hoort bij de schrijflessen.

Schneider rollerpenBase Senso Rollerpennen gaan rouleren tijdens de schrijfles. Leerlingen zullen er natuurlijk eerst even meespelen. Daarna volgt de overstap naar een serieuze aanpak door de leerkracht: "Jullie moeten veel gaan schrijven tijdens je leven en ik wil graag dat je dit leert zonder kramp en pijn in je vingers. Daar gaat deze pen jullie bij helpen!" Elke schrijfles mag er een groepje met de rollerpen schrijven. 

Als leerkracht maak je vooraf een duidelijke afspraak met het groepje dat met pen gaat schrijven. Zo'n afspraak kan zijn dat de pen tijdens de schrijfles niet meer dan 5x branden. Zo gaan de leerlingen bewust leren hun pendruk te reguleren en als leerkracht krijg je er zicht op, welke leerlingen te hard (blijven) duwen. Deze laatste groep leerlingen laat je vaker met deze lichtjespen schrijven, zodat ze alle kans krijgen om een goede pendruk aan te leren.

Rollerpen base senso

Faber Castell Jumbo Grip Schrijfpotlood

Voor de overige momenten schrijven de leerlingen met potlood, waarbij het Faber Castell Jumbo Grip potlood een echte aanrader is. Het potlood heeft een mooie stroeve grip en een zeer sterkte punt. Hierdoor wordt er veel minder geslepen in de klas (geeft rust!) en leerlingen schrijven een lange periode met een scherpe punt. Dit komt het leren schrijven direct ten goede, omdat het schrijfspoor constant blijft en niet te dik wordt, wat wel vaak gebeurd tijdens het schrijven met stompe potloden.

Jumbo Grip

Overstap van potlood naar pen

Schneider rollerpenOndertussen zijn er nu scholen, die de Base Senso Rollerpen inzetten als bewuste overstap van het schrijven met potlood naar het schrijven pen. Als een leerling een dagdeel kan schrijven, zonder dat de Base Senso oplicht dan mag deze leerling de stap zetten naar het schrijven met pen. Op deze wijze wordt niet klassikaal de overstap gemaakt naar het schrijven met de pen. 

Net zoals je in het leesproces de leerling volgt via het AVI-systeem, kun je door de inzet van de Base Senso Rollerpen maatwerk leveren in de schrijfontwikkeling van de leerling. Door deze rollerpen te gebruiken, maakt elke leerling bewust de stap naar het schrijven met pen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en aandacht om de (fijn)motorische ontwikkeling van de leerling te volgen. Leerlingen die er aan toe zijn gaan met pen te schrijven, de anderen blijven nog even schrijven met potlood.