Zoeken
Winkelmandje
 

Jij wilt…

 • Leerlingen, die trots zijn op hun handschrift
 • Leerlingen, die steeds beter worden in taal en spelling
 • Leerlingen goed hun gedachten leren ordenen
 • Leerlingen laten groeien in kennis
 • Schoolwerk wat jij goed kan nakijken
 • Weten hoe je goed schrijfonderwijs moet geven
 • Weten hoe jij de individuele leerling kunt helpen een mooi handschrift te leren
 • Zeker weten dat jouw leerlingen de lesstof begrijpen, doordat jij hun werk kunt lezen

Wij bieden…

 • Kennis over alles wat met (leren) schrijven te maken heeft!
 • Elke leerling een leesbaar handschrift
 • Schrijfregels, die voor elk handschrift gelden, waardoor adequate correctie gegeven wordt
 • Aandacht voor de individuele ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van de leerling
 • Praktische tips en handzame materialen om leren schrijven uitdagend en succesvol te maken
 • Tijdwinst: Schrijven wordt onderdeel van elke les

De schrijfmethode 'Aan Boord' biedt veel ruimte voor (extra) individuele begeleiding en eigen invulling van de schrijflessen. Voor goed leren schrijven heb je eigenlijk niet veel nodig: duidelijk instructies en kaders voor de leerling hoe de letter geschreven moet worden, een goed voorbeeld van de letter, schrijfschriften met de juiste liniatuur, veel herhalings- en oefenmomenten en fijn schrijfmateriaal. Deze materialen zitten allemaal in de schrijfmethode ‘Aan Boord’, maar wat nog belangrijker is…hoe meer jij begrijpt en snapt van de ontwikkeling van het schrijfvaardig worden, hoe beter jij weet hoe je elke leerling goed kan begeleiden tot een leesbaar handschrift.

Bij onze schrijfmethode geen dikke map met uitgewerkte lessen, oefenblaadjes, illustraties, kant en klare presentaties en filmpjes. Het schrijfonderwijs holt achteruit en tegenwoordig lijkt de aanschaf van een nieuwe 'kant en klaar' methode de oplossing. Alles uitgewerkt geeft rust en kan een veilige keuze lijken, maar voor leerlingen soms juist onveilig. De methode bepaalt het tempo en de vormgeving dwingt leerlingen in een keurslijf met weinig (vaak minimaal) herhaling en minimale mogelijkheden om een eigen handschrift te ontwikkelen. Leerlingen, die vervolgens de methode niet kunnen bijbenen, vallen al snel buiten ‘de boot’ met alle gevolgen van een slecht leesbaar handschrift.

Dat willen wij met de schrijfmethode 'Aan Boord' ten alle tijden voorkomen! 'Aan Boord' stappen betekent dat jij en jouw team gaan groeien in kennis. In onze kennisbank bieden wij jou al de nieuwste inzichten en ideeën voor goed schrijfonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat hoe meer jij begrijpt en snapt van de ontwikkeling van het schrijfvaardig worden, hoe beter jij weet hoe je elke leerling goed kan begeleiden tot een leesbaar handschrift.

Onze handleiding ontvang jij daarom in combinatie met veel kennis tijdens de workshop ‘De juiste koers voor goed schrijfonderwijs!'  Wanneer je begint met de schrijfmethode ‘Aan Boord’  is het belangrijk dat je snapt hoe het moet. Je zult vervolgens ontdekken dat je het zelfs steeds beter gaat begrijpen, als jij er echt mee aan de slag gaat.  Het begeleiden van het goed leren schrijven van jouw leerlingen, wordt zo als het ware ‘jouw tweede natuur’!

Workshop 'Aan Boord'