Zoeken
Winkelmandje
 

Leer schrijven met schrijfmethode ‘Aan Boord’!

Wat is de schrijfmethode 'Aan Boord'

Een nieuwe manier van leren schrijven! Elk moment wanneer de leerling schrijft, wordt gebruikt om de leerling goed te leren schrijven. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. Dit gebeurt nauwgezet met de methode ‘Aan Boord’ die is ontwikkeld door De Schrijfvriend. Maar hoe gaat deze methode nu precies in zijn werk?

Speciale schrijfschriften

Letterkaartjes Aan Boord - leren schrijvenDe methode ‘Aan Boord’ biedt structuur binnen het schrijfonderwijs en geeft de kinderen de kans om op hun eigen niveau en tempo hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen. Dit biedt elke leerkracht een praktische aanpak om de leerlingen netjes te leren schrijven door o.a. de inzet van unieke schrijfschriften met een gearceerde rompzone en duidelijke steunlijnen. Deze liniatuur is vormgegeven in de vijf soorten A5-schriften of 23-ringbandpapier. Zo kan per leerling individueel bepaald worden middels een observatieblad, binnen welke liniatuur zij tot een goed resultaat komen. Het gebruik van steunlijnen wordt per leerling afgebouwd, tot de leerling leesbaar en met een regelmatig handschrift op een enkele lijn kan schrijven. 

Bekijk de schriften

Kenmerken ‘Aan Boord’

letterkaarten boot, romp stok lusOm goed en leesbaar te leren schrijven volgens de methode ‘Aan Boord’ is het van belang dat de leerkracht de 10 unieke kenmerken van de methode zich goed bewust is en dit integreert in al de schrijftaken van de leerling. Zo leren de leerlingen meteen bij aanvang van het leren schrijven de juiste naam van de letter, passend bij hun specifieke vorm: romp-, stok- of lusletter. Het leren van de juiste naam en vorm van elke letter wordt ondersteunt met de vorm van een boot. Een boot heeft namelijk ook een romp-stok (mast)-lus (om het anker heen)

Ook leert de leerling de letter in de juiste richting te schrijven en op een praktische manier verbindingen tussen letters te maken.

Alle kenmerken van ‘Aan Boord’ even kort op een rijtje:

 1. Romp-, stok- of lusletter
  De leerling leert de juiste naam van elke letter met het voorbeeld van de boot. Het kind kan hiermee elke letter juist leren schrijven binnen de tekening van de boot.
 2. Juiste richting van de letter
  De juiste richting van het schrijven wordt aangegeven met pijlen en stippen in de letter, welke het startpunt, keerpunt en eindpunt aangeven.
 3. Aanleren van een functionele schrijfletter
  De letters van ‘Aan Boord’ zijn praktische en functionele, maar ook uniforme schrijfletters. Zo gaan alle lussen dezelfde kant op en zijn de stokken en de lussen even lang. Hierdoor wordt letterverwarring voorkomen.
 4. Op een praktische manier leren verbindingen maken tussen letters
  De leerling leert heel bewust het begin en eindpunt van een letter, om vervolgens de verbindingen tussen letters te leren. Een verbinding is de lijn tussen het eindpunt van de ene letter naar het startpunt van de volgende letter.
 5. ‘Aan Boord’ kan naast elke leesmethode worden aangeboden
  Met de methode bouwt de leerling letterkennis op en leert alle letters en de positie in het alfabet kennen, van a tot en met z.
 6. De leerling leert een juiste pengreep en zithouding
  Dit komt tot stand door de vormgeving van het oefenschrift
 7. ‘Aan Boord’ geeft duidelijke instructiesLetteroefenschrift aan elkaar
  Deze zijn door alle betrokkenen toe te passen, de leerkracht en leerling, maar ook de ouders. Hierdoor zit iedereen op één lijn in het geven van instructie
 8. De leerling kan eindeloos oefenen en herhalen
  De leerling oefent het juist leren schrijven van de letters door middel van het Scrapboard A5, een onmisbare ondersteuning bij deze methode. Dit unieke wisbord, is meer dan een overtrekblaadje en geeft kinderen de ;drive'zichzelf te verbeteren door te herhalen zo vaak de leerling maar wil. Aanvullend is er nog een extra oefenschrift verkrijgbaar voor het aanleren van de tweetekenklanken
 9. Hoofdletters
  Als de leerling eenmaal de kleine letters en de cijfers goed onder de knie heeft, kan de volgende stap gezet worden, het aanleren van de hoofdletters. De methode ‘Aan Boord’ hanteert één type hoofdletter, voor zowel het blokschrift als het verbonden schrift, waardoor deze klassikaal kan worden aangeleerd. Zo is er een mogelijkheid om voor elke leerling een individuele keuze te maken in blok- of verbonden schrift met één uniforme hoofdletter. Ook het hoofdletterschift past weer in het Scrapboard-A5 om lekker veel te oefenen en herhalen.
 10. Veel extra materiaal voor een continu beeld van de juiste lettervorm.
  Er is binnen de methode ‘Aan Boord’ veel extra ondersteunend zoals losse letterkaarten, letterposters, ringbandpapier en stickervellen om de leerling zo veel mogelijk de juiste liniatuur aan te bieden bij al zijn schrijfopdrachten. Hierdoor heeft de leerling continu de juiste lettervorm voor ogen en wordt het schrijven goed geautomatiseerd.

Bekijk compleet pakket 'Aan Boord'

Tien Gouden schrijfregels

Om de schrijfresultaten te kunnen beoordelen moeten vanaf groep 5 altijd  'Tien Gouden Schrijfregels’ worden toegepast. Deze regels zijn in groep 3 en 4 aangeleerd en bekend bij de leerlingen. Vanaf groep 5 moeten deze regels schoolbreed geïntergeerd worden bij elk moment dat een leerling schrijft.  Met deze regels wordt het mogelijk om het schrijfwerk van elke leerling uniform te corrigeren en te verbeteren. Daardoor is handschrift verbetering altijd mogelijk! Door leerlingen bewust te maken dat aan schrijven 'regels' vast zitten (net als taal- en spellingsregels) krijgen leerlingen zelf ook controle over hun eigen handschrift. Deze Tien Gouden Regels zijn zeer praktisch opgesteld en kunnen ook aangepast worden op de individuele (motorische)ontwikkelingsfase van een leerling. Naast de klassikale aanpak van de methode is ‘Aan Boord’ is deze ook zeer geschikt voor de individuele begeleiding van de leerling.

Observatieformulier

Om te bepalen welke maatvoering liniatuur het beste past bij de motorische mogelijkheden van het kind, kan het observatieformulier van De Schrijfvriend gebruikt worden. Nadat alle letters zijn aangeleerd blijft het namelijk van belang om ondersteuning te geven in het aanbieden van de juiste afmeting liniatuur. Het gebruik van de steunlijnen kan stapsgewijs worden afgebouwd naar de standaard liniatuur indien de leerling een leesbaar handschrift heeft ontwikkeld.

Ervaringen scholen

Er zijn op dit moment al scholen, die gebruik maken van de schrijfmethode ‘Aan Boord’. Deze scholen werken naar tevredenheid met deze vorm van schrijfonderwijs en intergreren het vak 'schrijven' in alle andere vakken. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. Door leerlingen continu in de juiste liniatuur te laten schrijven wordt het automatiseringsproces van het juist schrijven van de letters goed ondersteunt. Dit met goede resultaten tot gevolg voor hun leerlingen! De manier van aanbieden van de schrijfletters en de regelmatige herhaling hiervan heeft bewezen dat het de kinderen houvast geeft om een goed en leesbaar handschrift te ontwikkelen.

Dit alles natuurlijk in combinatie met goed schrijfmateriaal zoals o.a. mooie sterke potloden en pennen die niet vlekken.

Ook op dit vlak ondersteunt De Schrijfvriend met kennis en kwaliteit!

Cursus ‘Daarom schrijven!’

Schrijven is veel meer dan het leren van een motorische vaardigheid. Het gaat ook om het leren structureren en ordenen van kennis en inzicht. Het is dus een leervaardigheid, die leerlingen nodig hebben om zich kennis eigen te maken. Deze leervaardigheid mag niet verloren gaan.

Door zelf te schrijven wordt kennis actief verwerkt in de hersenen, omdat het gekoppeld wordt aan de specifieke motorische patronen van elke letter en dus van elk woord wat opgeschreven wordt. Dat is één van de rederen waarom schrijven zo belangrijk is. Maar er zijn veel meer redenen! Kom daarom naar de twee daagse cursus 'Daarom schrijven!' 

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten en iedereen met passie voor het vak schrijven en die betrokken is bij het begeleiden van kinderen met schrijfproblemen. De cursus biedt inzicht en kennis die noodzakelijk is, om elke leerling goed te leren schrijven. Het doel van de cursus is om inzicht te krijgen in de waardevolle bijdrage die elk leerjaar (van groep 1 t/m 8)  heeft op het schrijven. De leerkracht  krijgt hiermee de kennis om te leren differentiëren binnen het vak schrijven, waarmee elke leerling de kans krijgt om een leesbaar handschrift te ontwikkelen. Deze kennis ligt ook ten grondslag aan de methode ‘Aan Boord’ en is een echte aanrader voor elke school, die 'Aan Boord' stapt. De tweedaagse curus betaat uit een thoeriedag en een praktijkdag. 

In overleg kan de cursus ook op lokatie gegeven worden.

Nadere informatie

Heeft u vragen over de schrijfmethode ‘Aan Boord’ van De Schrijfvriend, de cursus ‘Daarom schrijven!’ of wilt u nadere informatie van ons ontvangen? Neemt u gerust contact met ons op!

Voor een volledig overzicht van de kenmerken van de methode ‘Aan Boord’ heeft De Schrijfvriend een brochure beschikbaar die op aanvraag kan worden toegestuurd.

Naar materialen 'Aan Boord'