Zoeken
Winkelmandje
 

Kennisbank

De nieuwste inzichten en ideeën voor goed schrijfonderwijs!

De mijlpaal van leren schrijven

De mijlpaal van leren schrijven

Zorgvuldigheid noodzakelijk bij goed leren schrijven

Schrijven is meer dan het leren van een motorische vaardigheid. Het gaat ook om het leren structureren en ordenen van kennis en inzicht. Het is dus een leervaardigheid, die leerlingen nodig hebben om zich kennis eigen te maken. Deze leervaardigheid mag niet verloren gaan. Door zelf te schrijven, wordt kennis actief verwerkt in de hersenen, omdat het gekoppeld wordt aan de specifieke motorische patronen van elke letter en dus van elk woord wat opgeschreven wordt. Goed leren schrijven is dus een belangrijke mijlpaal in ieders leven!

Daarom hoop ik van harte dat u met veel interesse mijn artikel zult lezen over de belangrijke mijlpaal van het leren schrijven. Dit artikel is onlnags gepubliceerd in het vakblad van de LBBO.

PDF-artikel 'De mijlpaal van het leren schrijven'