Categorieen Menu
0
Zoeken
Winkelmandje
 

Blokletters schrijven

Leer meteen de juiste startpositie van elke blokletter

Bij het leren schrijven van blokletters is het aanleren van de startpostie van elke letter erg belangrijk! Wanneer o.a. bij aanvang niet meteen de startpositie goed geleerd wordt, zal de leerling problemen krijgen met de spatiëring tussen letters en woorden. Voorkom dit en stap 'Aan Boord' bij onze unieke aanpak om kinderen blokschrift te leren.

#/pagina
 
13 Resultaten

Hoe start je met blokletters?

In het leren schrijven van blokletters veel uitdagingen zitten. De juiste startpositie van elke letter is van essentiëel belang. Deze moet goed geleerd en geautomatiseerd worden, om te voorkomen dat woorden en zinnen een 'brei' worden doordat spatiëring wegvalt. Het toepassen van de juiste spatiëring heeft alles te maken het met goed aanleren van de juiste startpositie van de blokletter. Ook aandacht voor de juiste grafische lettervormgeving moet benadrukt worden: denk aan diagonale lijnen in letters, die de leerlingen ook echt recht moeten leren maken (bijvoorbeeld in de v en w). Wordt het verschil tussen diagonale scherpe lijnen niet goed aangeleerd, dan kan letterverwaaring optreden tussen bijvoorbeeld deletter  v en de letter u. Ook letters in het blokschrift, die elkaars spiegelbeeld zijn (bijvoorbeeld b en d) vragen extra aandacht. 

Blokletters schrijven een bijdrage aan leesvaardigheid

Leren schrijven is gerelateerd aan de cognitieve ontwikkeling. Blokschrift komt qua vorm meer overeen met de leesletters. Het leren van blokschrift lijkt daarom meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de leesvaardigheid en leren lezen.

Valt er een leerling buiten de boot bij het door de school gekozen lettertype? Door de zeer nauwe afstemming en instructie van leren schrijven van schrijfletters en blokletters met de methode 'Aan Boord' kunnen beiden lettertypen zonder veel extra aanpassingen, naast elkaar gebruiken binnen één groep. Dat is ideaal: zo blijft elke leerling 'Aan Boord'.