Papierligging.. van groot belang!

Naast een dynamische pengreep is het belangrijk dat het schrijfpapier op de juiste manier ligt en getransporteerd wordt. Met transporteren wordt bedoeld, dat het papier langzaam omhoog geschoven wordt op de tafel, terwijl de onderarmen en ellebogen op het tafelblad blijven liggen. De juiste plek voor het schrijfpapier is de plek waar beide handen samen komen, als de ellebogen en onderarmen ontspannen op het tafelblad liggen. Als beide ellebogen ontspannen op het tafelblad liggen en het schijfpapier in de lengte richting wordt gevouwen, kan de vouw onder de onderarm van de schijfhand gelegd worden. Het papier ligt dan meteen in juiste hoek.

De voorkeurshand houdt de pen/potlood vast en de andere hand ondersteunt het schrijfproces door:
- het begin van de schrijfregel aan te geven

-    het schrijfpapier te verplaatsen en omhoog te schuiven

Door juist papiertransport blijven de ellebogen en onderarmen op het tafelblad rusten.

Wanneer er geen papiertransport plaatsvindt tijdens het schrijven, komen onderarm en elleboog uiteindelijk buiten het tafelblad te liggen. De schrijfhand kan hierdoor niet meer ontspannen op tafel liggen en de leerling krijgt last van schrijfkramp.

Meer informatie over het aanleren van papiertransport is o.a. te lezen in De Ruitenwissermethode (deel 3/ Schrijfmethode "Mijn eigen handschrift").