Links

Luister via deze link naar het radio interview op radio 6FM over De Schrijfvriend:  http://www.deschrijfvriend.nl/images/52/325.mp3

Ergotherapie Nederland 
info: http://www.ergotherapienederland.nl/   

Handschrift overzichtspagina met veel informatie over schrijven, schrijfontwikkeling, schrijfmethoden e.a.
info: http://www.handschrift.eigenstart.nl/   

De KWeC-methodiek is een multisensoriële spellingmethodiek, die als ondersteuning bij elke spellingmethode gebruikt kan worden. Daarnaast staat KWeC voor Kwalitatieve Workshops en Cursussen op het gebied van spelling, taal en rekenen info: http://www.kwec.nl 

Zeer informatieve site voor het basisonderwijs: http://www.internetwijzer-bao.nl/ 
Zeer informatieve site voor leerlingen : http://www.meestersipke.nl/ 

"Zo zit dat met schrijven" boek (uitgave: REC-Rivierenland/Nijmegen), door twee ergotherapeuten Marlies Schaerlaeckens en Lia Wouters info: http://www.recrivierenland.nl/   

''Ruimte bieden aan het schrijvende kind betekent: uitgaan van de ruimte die het kind nodig heeft, komen tot een ruimte waar kind en omgeving blij mee zijn." Het Instituut Haenen van der Hout, Stichting voor Schrijfpedagogische hulp biedt hulp en cursussen hierover. www.schrijfpedagogischehulp.nl

Informatieve site, waar vragen gesteld kunnen worden m.b.t de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven en voor deskundig advies en doorverwijzing voor hulp op het gebied van schrijven info: http://www.handschriftontwikkeling.nl/