Start met observatieblad

De juiste liniatuur voor elke leerling!

Het Schrijfvriend observatieblad biedt op één overzichtelijk A4-vel de mogelijkheid, om verschillende afmetingen liniatuur naast elkaar uit te proberen. Het blad is vormgegeven als bladzijde van een vriendenboekje en daarmee aantrekkelijk gemaakt om voor leerlingen in te vullen. Vanaf groep 5 kan een leerling zelfstandig het observatieblad van De Schrijfvriend invullen. In de groepen hiervoor is hulp nodig bij het invullen van het observatieblad, vanwege het leerproces van lezen en schrijven, waarin de leerlingen zich bevinden. Zowel de schrijfliniatuur, als de rekenliniatuur, kan beoordeeld worden middels het invullen van het blad.

Door bij aanvang van het schooljaar het observatieblad in te invullen, kan de leerkracht per leerling de juiste liniatuurbepalen, waarin de leerling gaat schrijven. Stapt een leerling in op groene liniatuur, dan weten leerling en leerkracht dat deze leerling in groene liniatuur schrijft. Als de leerling het schrijven in deze liniataar beheerst, stapt hij over op de blauwe liniatuur. Binnen een groep krijgt elke leerling zijn eigen liniatuur (kan zowel in de vorm van schriften, als ringband papier) met de daarbij behorende kleur.

Het Schrijfvriend observatiebladen zijn gebundeld in de Handleiding. In deze fraaie map een duidelijke instructie en handschiftcriteria om de liniatuur van De Schrijfvriend adequaat te beoordelen per leerling. Door diverse onderwerpen aan te bieden, blijft het uitdagend De Schrijfvriend in te vullen. Jaarlijks of als er een aanleiding toe bestaat kan bekeken worden of de liniatuur voor de leerling nog adequaat is. Van elk onderwerp zijn 50 vel observatiebladen in de map gevoegd. (De observatiebladen zijn ook per onderwerp los te verkrijgen in verpakkingen van 50 stuks). De onderwerpen zijn:

  • algemeen
  • sport en spel
  • film en muziek
  • toekomst (geschikt voor leerlingen uit groep 8)

 

Door de spontane antwoorden van een leerling bij het invullen van De Schrijfvriend kan een leerkracht inzicht krijgen in de interesses en ervaringen van de leerling. Het bewaren van De Schrijfvriend biedt een school de mogelijkheid een leerling aan het einde van zijn schooltijd, een 'eigen werkstuk' mee te geven over zijn veranderde interesses, en ervaringen gedurende zijn schooltijd. Vaak vullen leerlingen een vriendenboekje voor een ander in, maar dit wordt een vriendenboekje van eigen werk.