Schrijven in de juiste liniatuur

De Schrijfvriend liniatuur is verdeeld in een opbouw van 4 kleuren. Elke kleur schrift staat voor een eigen maat liniatuur en is uitgevoerd in schriften of ringbandpapier. Op deze wijzie is de linaituur functioneel en praktisch voor elk vak goed in te zetten. Het kaft van een schrift komt overeen met de kleur van de liniatuur en rompzone.


De rompzone in de liniatuur is een gearceerde balk, waarbinnen de leerling de romp van de letters schrijft. Buiten deze balk worden de stokken en de lussen gevormd. De lengte van de stokken en de lussen wordt aangegeven door steunlijnen.

Door schrijftaken steeds binnen dezelfde liniatuur te schrijven, oefent een leerling continu dezelfde lettervorm en grootte. Hoewel er tijdens bijvoorbeeld geschiedenis geen methodische schrijfles gegeven wordt, is de leerling wel bezig met het automatiseren van een goed handschrift, wanneer hij zijn lesstof verwerkt in de schriften van de Schrijfvriend.

Er is gekozen om met rode liniatuur te starten (vanaf groep 3), om zo het grafisch aspect van het aanleren van een identieke romphoogte te accentueren.

Liniatuur Rood:

Rood is een 'signaalkleur'. Het signaal dat aan de beginnende schrijvende leerling gegeven wordt is: 'Let op gelijke romphoogten!' ( maximale letterlengte 13,5 mm) Liniatuur 4 ½ - 4 ½ - 4 ½

 • Zacht rood gearceerde rompzone van 4 ½ mm.
 • Rode steun- en grondlijnen
 • Tussenruimtes tussen de regels

 

Liniatuur Groen

Groen is een rustige kleur. De maximale letterlengte binnen deze schriften is 10,5. De letter heeft nog niet de juiste totaallengte om binnen de standaard liniatuur te schrijven. Liniatuur 3½ - 3 ½ - 3 ½

 • Zacht groene gearceerde rompzone van 3 ½ mm.
 • Groene steun- en grondlijnen    
 • Tussenruimtes tussen de regels


 

Liniatuur Blauw 

Blauw bestaat uit 2 typen schriften. Blauw is vaak de kleur van de blauwe standaard liniatuur. Deze liniatuur wordt ook binnen het voortgezet onderwijs gebruikt. De letterlengte die binnen deze schriften wordt geoefend is 7,5mm.

 

Blauw 1 :Liniatuur 2 ½ - 2 ½ - 2 ½

 • Zacht blauwe gearceerde rompzone van 2 ½ mm.
 • Marine blauwe steun- en grondlijnen
 • Tussenruimtes tussen de regels

 

Blauw 2: Liniatuur 8 mm.

 • 8 mm. liniatuur met op de schrijfregel een gearceerde rompzone van 2 ½ mm.
 • Geen steunlijnen en tussenruimtes
 • Rechter bladzijde van het schrift bevat de standaard liniatuur(8 mm.)

 

 

Binnen De Schrijfvriend is er gekozen voor een liniatuur, waarin de verhouding tussen de romp, stok en lushoogte aan elkaar gelijk is. De verhouding is dus 1:1:1 (bovenzone: rompzone: onderzone). Op deze manier worden er niet te lange lussen en stokken aangeleerd. De Schrijfvriend liniatuur oefent in het maken van iets kortere lussen en stokken, dan sommige schrijfmethoden aanleren. Om aan een opbouw te werken naar een leesbaar handschrift binnen de standaardliniatuur, is het maken van kortere lussen en stokken echter een voorwaarde.