De Schrijfvriend gebruiken buiten schoolsituatie

De Schrijfvriend kan naast het gebruik binnen het (speciaal)onderwijs ook prima ingezet worden voor:

  • remedial teaching lessen bij schrijfproblemen;
  • paramedische behandeling, gericht op (observatie van) schrijfproblematiek en schrijftraining;
  • volwassenen educatie. Door de uniforme uitstraling, structuur en opbouw zijn De Schrijfvriend schriften zeer geschikt om in te zetten voor:

             -  volwassenen die Nederlands willen leren schrijven;
             -  volwassenen die binnen een revalidatietraject weer moeten leren schrijven;
             -  ouderen, o.a. binnen dagbehandeling van verzorgingshuizen.