Instructie

Bij het gebruik van De Schrijfvriend schriften kan een leerkracht een korte instructie geven over het schrijven. Deze korte instructie is kernachtig samengevat in de volgende 3 woorden:

  • Romp
  • Regel
  • Rust

De Schrijfvriend schriften hebben een gearceerde rompzone op elke linker pagina van het schrift. Die ondersteunt leerlingen visueel in het maken van lettervormen van dezelfde hoogte binnen de rompzone. Op de rechter pagina, wordt de gearceerde rompzone vervangen door een dikke grondlijn. Op beide pagina's zijn steunlijnen aangegeven, die geheel parallel aan elkaar lopen.

De leerkracht kan leerlingen als regel aanleren, dat alleen stokken en lussen buiten de rompzone vallen. De hoogte van de stokken en lussen, wordt aangegeven door de steunlijnen. Om goed te schrijven is het belangrijk dat het tafelblad rust uitstraalt: alleen datgene op tafel wat er toe doet. De leerling kan dan het papier verplaatsen, terwijl de ellebogen en onderarmen op het tafelblad blijven rusten.

De Drie Schrijfvrienden staan voor: Romp : alle letters hebben een eigen vorm binnen de rompzone. Regel : alleen de stokken en lussen worden gemaakt buiten de rompzone. Rust : laat je onderarmen en ellebogen geheel rusten op het tafelblad.

Specifieke aanvulling bij bepaald lettertype: Romp : bij verbonden schrift vallen ook alle verbindingen tussen de letters binnen de rompzone. Regel : een hoofdletter is boven- en rompzone hoog (afhankelijk van schrijfmethode kan G,J,Y een uitzondering zijn).