Het idee achter De Schrijfvriend

De Schrijfvriend is ontstaan vanuit mijn passie, om kinderen positief te laten zijn over hun handschrift en creatieve mogelijkheden. Door mijn werk als ergotherapeut met kinderen met motorische beperkingen o.a. in het reguliere onderwijs (rugzak-leerlingen), merkte ik dat het aanbieden van goed en degelijk (schijf)materiaal, duidelijk positief effect heeft op de resultaten en het zelfvertrouwen van de kinderen. Vandaaruit heb ik ook mijn ideeën om linitauur als speerpunt van het schrijfonderwijs verder ontwikkelt en vorm gegeven.

Mijn werkervaringen heb ik opgedaan in:

  • Revalidatiecentrum "De Trappenberg" te Huizen: Kinderrevalidatie, mytyl/tytylschool en ambulante begeleiding (1992-2000)
  • Kinderdagverblijf "De Boemerang" te Hilversum: dagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen(1999-2007)
  • Regionaal Expertise Centrum Midden Nederland 'REaCty's te Baarn ambulante dienst voor het begeleiden van leerlingen met motorische beperkingen en/of langdurig zieke kinderen (cluster 3) in het  reguliere basisonderwijs (2007-2012)
  • Ambulante Dienst 'De Kleine Prins' te Baarn ambulante dienst voor het begeleiden van leerlingen met motorische beperkingen en/of langdurig zieke kinderen (cluster 3) in het  reguliere basisonderwijs (2012-heden)
  • Heppi-ET: Elk kind heppi in het onderwijs! Mijn eigen bedrijf, van waaruit ik als zelfstandig ergotherapeut individuele leerlingen begeleidt en scholen adviseer in het begeleiden van rugzakleerlingen (sinds 2010-heden).

Leren schrijven vereist structuur, herhaling en eenduidigheid om juiste lettervormen aan te leren. Dit vraagt erom dat scholen schrijftaken op elkaar afstemmen. Vanuit mijn werk heb ik ervaren, dat liniatuur hierbij een grote rol speelt. Leerlingen zijn aangewezen op liniatuur die de boven-, romp- en onderzone van de letter aangeeft. De liniatuur ondersteunt het maken van de juiste letter. Door het naast elkaar gebruiken van werkboeken, kopieerbladen, methodische schrijfschriften en 'gewone' schriften voor het uitwerken van de lesstof, ontbreekt tegenwoordig vaak letterlijk en figuurlijk een duidelijke lijn, waarbinnen de leerling schrijft. Tevens is er in de voorgedrukte werkboeken nauwelijks ruimte voor het verbeteren van fouten. De foto's hieronder zijn daar voorbeelden van.

Mijn ervaring is dat leerlingen (met schrijfproblemen) openstaan voor het schrijven in gewone schriften met steunlijnen. In de praktijk zijn deze schriften vaak gericht op de onderbouw (in vorm, uitstraling en afmeting), waardoor ze minder geschikt zijn voor midden- en bovenbouw. Daarnaast bieden deze schriften geen opbouw naar leesbaar schrijven in de standaard schriften met een regelafstand van 8 mm.

De meeste schriften met steunlijnen op school bevatten de afstand 6-3-6 (letterhoogte 15 mm) of soms 5-2½ -5 (letterhoogte 12 ½ ). Leerlingen leren zich zo een te grote letter aan voor de standaard liniatuur van 8 mm. Het gevolg hiervan is dat leerlingen te grote letters schrijven, die met elkaar gaan verhaken. Tevens zijn leerlingen geneigd de hele 8 mm. liniatuur op te vullen, waardoor het besef van stok- lus- en romp weg valt. Dit heeft een onregelmatig handschrift tot gevolg.

De Schrijfvriend voorziet in een oplossing. De liniatuur van De Schrijfvriend biedt een opbouw om uiteindelijk te komen op een romphoogte van 2,5 mm en een lus(stok)zone van eveneens 2,5 mm. De uiteindelijke letterhoogte is dan 7,5 mm. Bij een regelafstand van de standaard liniatuur (8 mm) zullen de letters tijdens het schrijven niet meer met elkaar verhaken. De letters hoeven, naarmate het schrijfproces van de leerling verder vordert, alleen maar kleiner te worden geschreven.