Onleesbaar handschrift?

De Schrijfvriend helpt!

 Een leesbaar handschrift is goed na te kijken. Geen verwarring en discussie meer wat er staat. Dat geeft zelfvertrouwen! Spreekt u dit aan? Ga aan de slag met De Schrijfvriend!

Leren lezen doet iedere kind leerling in zijn eigen tempo, dankzij de AVI-niveaus kan het zich stapsgewijs ontwikkelen. Bij leren schrijven kan dat nu ook! En dat is hard nodig, want uit een onderzoek  (*) dat De Schrijfvriend heeft uitgevoerd onder 400 leerkrachten, blijkt dat zij de schrijfvaardigheid van hun leerlingen beneden peil vinden. Slechts een kleine 10% geeft aan dat deze goed is. De overige 90% beschrijft de schrijfvaardigheid van de leerlingen redelijk tot matig, waarbij gemiddeld wordt aangegeven dat 10%-20% van de leerlingen binnen een groep duidelijk schrijfproblemen heeft, met een handschift wat niet leesbaar is, zoals dit voorbeeld.

 

Leren schrijven vereist structuur, herhaling en eenduidigheid. Hierin speelt het juist inzetten van liniatuur een grote rol. Helaas ontbreekt dit tegenwoordig, doordat leerlingen in diverse werkboeken en schiften schrijven, waarvan de liniatuur niet op elkaar is afgestemd. Soms is het een enkele schrijflijn, dan een hokje, dan blanco ruimtes .. dan weer steunlijnen….  Het automatiseren van een  goed leesbaar handschrift wordt hierdoor verstoord. Ook gebruiken de werkboeken vaak wisselende lettertypen en lay-out door elkaar, waardoor leerlingen geen constant voorbeeld van een schrijfletter wordt geboden (zoals onderstaande voorbeeld).

De Schrijfvriend biedt een duidelijke structuur en opbouw in liniatuur, waardoor leerlingen weer de kans krijgen hun handschrift  te automatiseren. De liniatuur van De Schrijfvriend maakt gebruik van steunlijnen, met een duidelijke rompzone en is  vormgegeven in schriften en ringbandpapier. Een praktische aanpak van de schrijfproblemen, waar bijna 85% van deelnemers aan het onderzoek  in gelooft.

Uitgangspunt bij de aanpak van De Schrijfvriend is een observatieblad, waarop leerlingen verschillende afmetingen liniatuur kunnen uitproberen. De handleiding in de observatie map omschrijft  duidelijke handschrift criteria, waarmee leerkracht en leerling samen bepalen in welke liniatuur het best leesbare resultaat wordt bereikt. Deze liniatuur wordt vervolgens structureel ingezet voor de leerling en kan zowel gebruikt worden voor verbonden schrift, als blokschrift. De opbouw in de liniatuur van  De Schrijfvriend verbetert stapsgewijs de fijne motoriek. Zo leren leerlingen steeds kleiner schrijven en met een bewuste afbouw van de steunlijnen. Aan het eind van de schoolperiode kunnen zij  leesbaar schrijven op standaard gelinieerd papier.

De bijgevoegde foto's zijn het handschrift van een leerling uit groep 5: eerste foto kopie uit zijn schrift. Vanuit het ingevulde observatieblad bleek de groen liniatuur, passend bij zijn mogelijkheden. Na een periode van 6 weken stuctureel de groene liniatuur in te zetten, laat de tweede foto het resultaat zien!  

 

De liniatuur van De Schrijfvriend is niet gekoppeld aan een schrijfmethode. Het is geschikt voor elk lettertype dat een leerling schrijft, dus zowel verbonden schrift als blokschrift.   


(*) Wilt u het hele onderzoek lezen? Lees hier